Перелік документів для оформлення банківських гарантій

Документ

Спосіб засвідчення документу

1

Заява про надання ГАРАНТІЇ.

Оригінал

2

Копія Документації конкурсних торгів (можливе надання в електронному вигляді) та/або будь якого іншого документу, яким передбачена необхідність отримання банківської гарантії.

Електронна форма, копія засвідчується керівником та відбитком печатки при отриманні гарантії

3

Рішення  уповноваженого органу юридичної особи  на отримання гарантії (Протокол загальних зборів учасників, внутрішні нормативні документи (на вимогу банку та/або якщо це передбачено статутом) тощо).

Оригінал

 

4

Опитувальний лист юридичної особи.

Оригінал

 

5

Статут юридичної особи.

Копія засвідчена підписом керівника та відбитком печатки

6

Протокол вищого органу управління та наказ (в разі наявності) про обрання/призначення керівника (інших осіб, що представлятимуть інтереси юридичної особи перед Банком).

Копія засвідчена підписом керівника та відбитком печатки

7

Картка зі зразками підписів і відбитка печатки

Оригінал (або копія засвідчена уповноваженим працівником іншого банку, в якому відкрито рахунок клієнту)

8

Сторінки паспорту (1-а та 2-а, відповідні сторінки з фотокартками, прописка) та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків керівника (інших осіб, що представлятимуть інтереси юридичної особи перед Банком).

Копії, засвідчені підписом власника паспорту.

9

Баланс (форма № 1) та Звіт про фінансові результати (форма № 2) за останній звітний період, попередній звітний період та за останній звітний рік. Фінансова звітність має містити відмітку Міністерства статистики про отримання звітності, або доповнюватись Квитанцією №2, яка підтверджує отримання звіту Міністерством статистики.

Копії засвідчені підписом керівника та відбитком печатки.

10

Довідка про установчі документи Принципала

Копія засвідчена підписом керівника та відбитком печатки

11

Довідка про доходи

Копія засвідчена підписом керівника та відбитком печатки