Банківські гарантії

Гарантії страхових компаній

Гарантії фінансових компаній

1.Специфіка випуску

Детальний аналіз та ідентифікація клієнта, відповідно до вимог законодавства та внутрішньої політики ризик-менеджменту.

Оцінка ризику направлена на ймовірність настання гарантійного випадку. Аналіз фінансового стану клієнта не є пріоритетним.

Аналіз та ідентифікація клієнта, проводиться відповідно до внутрішньої політики ризик-менеджменту.

2.Нормативне регулювання

Існує законодавчо- нормативна база, яка регулює ринок банківських гарантій.

Надання страхових гарантій, не регулюється окремими нормативними актами.

Найм’якіша нормативна база, яка регулює ринок фінансових установ.

3.Граничні суми гарантії

Майже відсутні. Регулюються контролюючим органом.

Встановлюються відповідно до внутрішньої політики ризик-менеджменту та нормативних документів регулятора.

Встановлюються відповідно до внутрішньої політики ризик-менеджменту.

4.Ризик невиплати

Низький, майже не залежить від рейтингу Банку.

Низький/середній в залежності від рейтингу компанії

Середній/високий, рейтинги відсутні.

 

Широке застосування всіх видів забезпечення надає змогу більшій кількості учасників прийняти участь в тендері.